The Feeling / Exibition

SCULPTURE & PHOTOGRAPHY
15 MAY 2021 – 30 MAY 2021
The exhibition from the cycle “Generational families of artists” this time will present sculpture portraits and photography, mother and daughter of Zofia Kubicka and Zofia Helena Kubicka. The sculptor Zofia Kubicka creates figurative sculptures referring to the imagery of form and gesture. He looks for subtle energies frozen in the body of a sculpture. Her sculptural portraits are full of tenderness and warmth. Zofia Helena Kubicka graphically illustrates this energy in her personal photographs. In her photographic portraits one can find precisely extracted sensitivity. Both ladies, though through different means of expression, see “The Feeling” as a kind of creative intimacy. Different women, ages and perceptions of the world.

“The language of expression of our emotions is art. We cuddle up to the reality belonging to us here and now, the closest one, and from it we draw strength for everyday self-determination. It’s an individual and generational process. A mother and daughter process like a conversation that never ends. “

THE FEELING/ WYSTAWA

ZOFIA KUBICKA – RZEŹBA

ZOFIA HELENA KUBICKA – FOTOGRAFIA

Wystawa z cyklu ”Pokoleniowe rodziny artystów” tym razem prezentować będzie portrety rzeźbiarskie oraz fotografię, matki i córki Zofii Kubickiej i Zofii Heleny Kubickiej.

“Językiem wypowiedzi naszych emocji jest sztuka. Przytulamy się do rzeczywistości przynależnej nam tu i teraz, najbliższej i z niej czerpiemy siłę do codziennych samookreśleń. To proces indywidualny i pokoleniowy. Proces matki i córki jak rozmowa która nigdy się nie kończy. “

CZYTAJ DALEJ ………….