K&K Art Galeria jest projektem Fundacji Otwarta Pracownia Twórcza. 
Strona www.kkgallery.art  jest finansowana ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030


  WIZYTÓWKA

  Działamy w świecie sztuki bo jesteśmy przekonani o jej sile budowania nowych wartości społecznych opartych na naturalnym i przypisanym człowiekowi poczuciu piękna i etyki.

  MISJA
   K&K Art galeria - miejsce inspirujące do poznawania i zdobywania doznań artystycznych szczególnie 

  związanych z eksploracją obszarów współczesnej rzeźby polskiej. Galeria jest także platforma gromadzenia

   wiedzy o najnowszych zjawiskach w kulturze polskiej i zagranicznej i dzielenia się nią.
  Naszym zamysłem jest:

  • Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń w obszarze działań różnych środowisk artystycznych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

  • Prezentacja aktualnych zjawisk w sztuce poprzez realizację wysokiej jakości wystaw i innych wydarzeń.

  • Edukowanie o sztuce, od najmłodszych lat przyszłych odbiorców kultury poprzez cykle wykładów i i warsztaty.

  • Dbałość o kulturalne potrzeby przedstawicieli różnych grup wiekowych, oraz osób mających utrudniony dostęp do kultury oraz pogłębiania kontaktu z odbiorcą poprzez współczesne formy komunikowania społecznego.

  • Budowania kolekcji sztuki.

  • Wspieraniu rozwoju artystycznego Artysty poprzez pośrednictwo w sprzedaży jego Dzieł.
Galeria Rzeźby
Białostocka 9 , Warszawa