fbpx

Brandstore

Kolejna rocznica prezentowana w K&K Art Galerii. Tym razem w dniu 28.10.2021 zaprezentowany został pokaz przeglądu historycznego istnienia ZPAP Okręgu Warszawskiego. 

Związek Polskich Artystów Plastyków jest największym w kraju stowarzyszeniem twórców, założonym w Krakowie, w roku 1911. Zrzesza prawie 5000 artystów sztuk wizualnych.

ZPAP posiada 21 Okręgów w największych miastach Polski. Działalność wystawiennicza prowadzona jest w kilkudziesięciu związkowych galeriach sztuki.

ZPAP jest organizatorem wielu międzynarodowych i krajowych plenerów malarskich i rzeźbiarskich.

Od wielu lat zabiegamy o zmiany ustaw regulujących kwestie wykonywania zawodu artysty plastyka (m. in. “Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, “Prawo budowlane”, “Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych”, “Ustawa

o prawie autorskim i prawach pokrewnych”). W 1996 r. byliśmy organizatorem konferencji UNESCO poświęconej statusowi artysty twórcy i od tej pory zabiegamy o respektowanie tego statusu przez Polskę.

Jako Polski Komitet Narodowy International Association of Art/UNESCO posiadamy swego przedstawiciela w Światowym Komitecie Wykonawczym IAA. ZPAP jest reprezentowany również w Radzie Artystów Europy.

Zgodnie z celami wyznaczonymi przez statut, ZPAP wspiera rozwój i upowszechnianie twórczości plastycznej, zajmuje się tez ochrona swobody twórczości plastycznej.

Działanie w ramach partnerstwa w projekcie dofinansowanego z Funduszy Promocji Kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

en_USEN