Jerzy Jarnuszkiewicz

Studiował w Krakowie w latach 1936–1938 w Instytucie Sztuk Plastycznych pod kierunkiem prof. Franciszka Kalfasa i prof. Karola Homolacsa. W roku 1939 uzyskał dyplom w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie. Podczas wojny należał do konspiracyjnego Koła Miłośników Grafiki i Ekslibrisu wraz z m.in. Stefanem Mrożewskim i Anielą Cukier. W latach 1947–1950 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Tadeusza Breyera i Franciszka Strynkiewicza. Od 1950 do […]

OLGA PROKOP MIŚNIAKIEWICZ

OLGA PROKOP – MIŚNIAKIEWICZ Olga Prokop-Miśniakiewicz urodziła się w Warszawie, zajmuje się rzeźbą, malarstwem i miniatorstwem. Absolwentka lnstytutu Edukacji Artystycznej APS w pracowni rzeźby prof. Macieja Zychowicza. Studia podyplomowe na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk pięknych w Łodzi. Studia na Wydziale Architektury PW w Warszawie oraz Faculty of Architecture University of Detroit. Organizatorka wydarzeń […]

KONRAD ZIÓŁKOWSKI

KONRAD ZIÓŁKOWSKI Synteza i metamorfoza jest głównym czynnikiem  tworzonych przez artystę kompozycji rzeźbiarskich. W rzeźbę wprowadza kolor, kontrasty wykorzystywanych materiałów i kompozycyjne  ukierunkowani bryły.   Konrad Ziółkowski urodził się w 1981. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni rzeźby prof. Zbigniewa Makarewicza.  Oprócz rzeźby współczesnej i klasycznej zajmuje się również multimediami, grafiką komputerową i animacją. […]

KRZYSZTOF KRZYSZTOF

KRZYSZTOF KRZYSZTOF Interesuję się interdyscyplinarnymi badaniami między naukami artystycznymi i społecznymi, skupionymi na rozwiązywaniu konfliktów. Moja praca polega na pośredniczeniu w wyciszeniu. Przeszedłem długą drogę od artysty zainteresowanego głównie rzeźbą, w relację z obiektem, interakcje z przestrzenią publiczną, eksperymentalne wideo czy malarstwo aby umieścić je w badaniach artystycznych. Wystawy indywidualne w Polsce (m.in Centrum Rzeźby […]