fbpx

Brandstore

tloplus

-

-

o projekcie

Dlaczego rzeźba

Pomimo niezaprzeczalnej wartości wszelkich rodzajów sztuki, rzeźba jest jedną z bardziej intrygujących. Jest medium, za pomocą którego wprawny artysta w sposób przestrzenny uprzedmiotowić może idee. Magicznie wręcz zakląć coś ulotnego w namacalną formę. Jest jednym z niewielu środków wyrazu jakie widz może nie tylko obejrzeć, lecz także dotknąć - a czasem nawet poczuć zapach materiału z jakiego jest wykonany. Doświadczyć wieloma zmysłami. Wyjątkowość rzeźby, swe źródła znajduje więc właśnie w stanowczym wkraczaniu w sensorium odbiorcy. Powyższe właściwości rzeźby stanowią powód, dla którego to właśnie na tej sferze sztuki postanowiliśmy się skupić. Naszą misją stało się bowiem przybliżenie tego niesamowitego ewenementu szerszej publiczności - zaproszeniu jej do odkrywania cudów rzeźby na własną rękę.

Dwie ważne dla nas wystawy to mobilna oferta kulturalna polegająca na prezentacji dzieł twórców z Polski tak aby ich prace były dostępne widzowi poza ich miejscem twórczości.

Projekt Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

czas i miejsce

wystawy
mistrzowie Uczniowie rzeźby
K&K Art Galeria, Warszawa Ośrodek Konferencyjno Wystawienniczy KASZTEL w Szymbarku
4 sierpień 2022- 19 sierpień 2022 15.12.2022 - 31.12.2022
:
The project of the Foundation Open Creative Studio – Plus Ultra Exhibitions of Masters of Sculpture in 2022 A series of two group exhibitions of important Polish sculptors will be organised; both exhibitions will be shown at two locations: in Warsaw and Zakopane. The activities of the Plus Ultra cycle aim to bring the works of exceptional sculptors of both the older and the new generations closer to a wider audience. The name of the project refers to the Latin expression “ever on. ” It is a paraphrase non plus ultra (no more than that) that refers to the words written by the mythological Hercules on two pillars that he placed at the supposed end of the world. By holding exhibitions that show the most important trends in Polish contemporary sculpture, we want to encourage the public to continue to search – to develop not only in the field of knowledge about art, but also in its spirituality – in order to fulfill the idea of ever more. Plus Ultra is a mobile cultural offering based on the presentation of artworks by Polish artists so that their works would be accessed throughout the country. The first exhibition in the series – “Masters of Sculpture” – will show artworks by artists who are, so to speak, “base” to contemporary Polish sculpture. The second exhibition will be the exhibition “Scholars of Sculpture”, which focuses on sculptors of the younger generation. Although the themes of the two exhibitions differ, they are ideally linked, reflecting the desire to honor Polish artists and to arouse interest in the art of different audiences.

plus ultra

Nazwa projektu nawiązuje do łacińskiej frazy oznaczającej ‘‘wciąż dalej’’. Stanowi ona parafrazę non plus ultra (nic więcej poza) podąża za słowami wypisanych przez mitologicznego Herkulesa na dwóch słupach postawionych przezeń na rzekomym końcu świata. Poprzez realizację wystaw ukazujących najważniejsze nurty w polskiej rzeźbie współczesnej chcemy zachęcić ich odbiorców do dalszych poszukiwań - do rozwijania samych siebie nie tylko na polu wiedzy o sztuce, lecz także swojej duchowości - do spełniania idei wciąż dalej.


Pierwsza z cyklu wystawa - “Mistrzowie ” - eksponować będzie dzieła twórców będących, można by rzec, ‘‘filarami’’ polskiej rzeźby współczesnej. Wystawa przedstawiać będzie przekrój twórczości owych starszych pokoleń rzeźbiarskich; główne nurty działań poszczególnych artystów i uprawiane przez nich style w rzeźbie. Wydarzenie ma za zadanie przypomnienie publiczności twórców niecodziennie spotykanych w polskich galeriach współczesnych, a którzy przyczynili się znacząco do obecnej kondycji rzeźby polskiej. Prezentowani będą: Jan Kucz, Barbara Zbrożyna, Władysław Hasior, Stanisław Słonina, Wiesław Fijałkowski, Antoni Rząsa, Stanisław Kulon oraz Zofia Demkowska.
Druga wystawa będzie to wystawa ‘‘Uczniowie rzeźby’’ - skupiająca się na rzeźbiarzach młodego pokolenia. Podobnie jak w przypadku pierwszej z cyklu wystawy i tutaj celem będzie przedstawienie stylów w jakich tworzą młodsi artyści z polskiej areny rzeźbiarskiej oraz ich głównych nurtów działań. Obie wystawy choć różnotematyczne, są ze sobą ideowo powiązane - są bowiem wyrazem chęci zarówno docenienia twórców polskiej kultury jak i pobudzenia zainteresowania sztuką uczestników odmiennych codzienności.

pl_PLPL_PL