O FUNDACJI OTWARTA PRACOWNIA TWÓRCZA

Fundacja działa w obszarze Kultury
Działamy już 13 lat.

Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza przyjęła dwa główne obszary działań  zgodnych z naszą misją. 

OBSZAR PIERWSZY  

Wspieranie i propagowanie kultury polskiej, szczególnie poprzez prezentacje twórczości i dokonań współczesnych artystów polskich wielu pokoleń. 

1. Organizowanie wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i za granicą. 

2. organizowanie spotkań kulturalnych, wystaw, spektakli, koncertów, występów,

 3.Organizowanie plenerów twórczych. 

4. Organizowanie integrujących, rekreacyjnych i kulturalnych imprez rodzinnych i pokoleniowych. 

5. Działalność propagatorską dotyczącą kultury i sztuki, w tym: 

a) opracowanie broszur, folderów i plakatów, materiałów audiowizualnych 

W ramach Obszaru I, Fundacja zrealizowała i współ realizowała szereg projektów trwających kilka lat , oraz wystaw i działań artystycznych : 

  • Projekty kilkuletnie

2009-2011 – „ Brzeska ulica artystów” – partnerstwo: Fundacja Artbarbakan, Miasto St. Warszawa – dzielnica Praga -Północ; 

2009-2012 – projekt „ Nocna Strefa Sztuki” – wielowymiarowego projektu otwartych pracowni, galerii, miejsc kultury, partnerstwo: Galeria ArtTu, Dzielnica Praga-Północ; 

2019-2021 – Projekt Galeria Sztuki; ( 20 wystaw zbiorowych i indywidualnych) – działalność galerii i ośrodków kultury.

2014 rok -2017rok- współtworzenie asocjacji praskich artystów „ Stan Rzeczywisty” ( wystawy indywidualne i zbiorowe asocjacji Stanu Rzeczywistego) 

2011 Działania performatywne w ramach Święto ulicy Ząbkowskiej ( dawniej) i Otwartej Ząbkowskiej ( obecnie) oraz Nocy Muzeum;( projekty: Widok z okna, Księżyc Kupały, Po-mail, Przeciw wolności, Dialogi- Psalmy, Mój podpis -mój ślad) 

2018 – Cykl wystaw i performance- ów w ramach projektu Chromosomy Sztuki ,partnerzy: M.St.Warszawa ( Centrum Kreatywności) , Praskie Centrum Koneser. 

2018-2017 rok- współuczestnictwo w Wigilii w Warszawie 

2015- Wystawa zbiorowa w Berlinie – festiwal 48 Noukolln ; 

2012 – Wystawa zbiorowa – Biblioteka Krasickich – Ćwiczeniówka 

OBSZAR DRUGI

 Edukację kulturalną od najmłodszych lat. 

1. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej. 

2. Prowadzenie różnorodnych zajęć, warsztatów twórczych i artystycznych,  

Przygotowanie i realizowanie specjalnych programów kulturalnych i edukacyjnych 

W ramach działań z Obszaru II, Fundacja zrealizowała szereg projektów edukacji kulturalnej od najmłodszych lat. Projekty warsztatowe i plenerowe.

Naszymi partnerami były warszawskie szkoły, Fundacje ( Zmiana, Towarzystwo Przyjaciół Pragi) Darczyńcami byli i są : Miasto St. Warszawa, Bank Zachodni WBK, PBS Polskie Składy Budowlane, Kwapisz, Leroy Merlin, Totalizator Sportowy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Boygues Immobilier. 

. Podmiotami z którymi współpracuje fundacja przy projektach edukacyjnych są szkoły na terenie Warszawy i świetlice socjoterapeutyczne, 

Działania edukacyjne

Działania edukacyjne

Wystawa 110 lat ZPAP o Zakopane
Projekt Kulturalni Odkrywcy
Edukacja muzealna
Projekt Twórcze wzrastanie
Teatr Pudełkowy
Działania performatywne
ULOTKA-MAŁEJ-FORMY-RZEŹBIAR
Wystawa 110 lat ZPAP o Zakopane
Projekt Kulturalni Odkrywcy
Edukacja muzealna
Projekt Twórcze wzrastanie
Teatr Pudełkowy
Działania performatywne
ULOTKA-MAŁEJ-FORMY-RZEŹBIAR
Wystawa 110 lat ZPAP o Zakopane Projekt Kulturalni Odkrywcy Edukacja muzealna Projekt Twórcze wzrastanie Teatr Pudełkowy Działania performatywne ULOTKA-MAŁEJ-FORMY-RZEŹBIAR Wystawa 110 lat ZPAP o Zakopane Projekt Kulturalni Odkrywcy Edukacja muzealna Projekt Twórcze wzrastanie Teatr Pudełkowy Działania performatywne ULOTKA-MAŁEJ-FORMY-RZEŹBIAR