JOANNA BANEK

JOANNA BANEK Joanna Banek urodzona w Radomsku w 1967r. Od wielu lat mieszka i pracuje w Krakowie. Ukończyła studia WSP – obecnie uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie i Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Pracuje na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W 2018r. otrzymała stopień dr habilitowanego, jest profesorem uczelni. Zajmuje się  […]

MARIUSZ WOSZCZYŃSKI

MARIUSZ WOSZCZYŃSKI Urodził się w 1965 r. w Warszawie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W latach 1985-1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, z aneksem z grafiki warsztatowej w pracowni doc. Rafała Strenta. W latach 1990-1994 był asystentem w pracowni malarstwa […]

MARIA JANIGA

MARIA JANIGA Rocznik 1952.  Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Łazienkach Królewskich – 1966-1971, Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w pracowni Leszka Hołdanowicza. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim – 1977 r. Działalność w zakresie malarstwa, rysunku, ceramiki, grafiki,  grafiki użytkowej (grafika komputerowa), form przestrzennych (papier-mache) i wystawiennictwa. Należy do Grupy Twórczej PositiveART, […]

KRZYSZTOF KOZERA

KRZYSZTOF KOZERA ASP w Warszawie – dyplom 1987 r. na wydziale grafiki – plakat – prof. Maciej Urbaniec – malarstwo – prof. Jerzy Tchórzewski. Od 1986 zajmuję się malarstwem, projektowaniem graficznym, ilustratorstwem, scenografią, współpracuję z wydawnictwami i agencjami reklamowymi.  Od roku 1990 tworzy indywidualne wystawy malarstwa Inne prace tego artysty Drzewo Technika wykonania dzieła – […]