fbpx

Brandstore


Działalność sprzedażowa dzieł sztuki i Aukcje K&K Art Galerii są prowadzone w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Otwarta Pracownia Twórcza. Regon nr 0000304768, NIP 113 271 84 91. Wszystkie fundusze pozyskane z aukcji przekazane są na cele statutowe fundacji a w szczególności na działalność K&K ART GALERII. Galeria zastrzega sobie prawo weryfikacji prac.

Zgłoszenie prac do galerii internetowej/ stacjonarnej

Aby rozpocząć współpracę z K&K Art Galerią należy na stronie galerii wypełnić formularz rejestracyjny dołączając do niego krótkie portfolio : biogram oraz zdjęcia kilku prac, dzięki którym będziemy mogli zapoznać się z twórczością artysty.

 

Po przesłaniu zgłoszenia w ciągu 3 dni nastąpi weryfikacja i akceptacja rejestracji. W przypadku, akceptacji prac – wyślemy – na adres e-mail Artysty (podany przy rejestracji) instrukcję podania dodatkowych danych ( link do formularza zgłoszeniowego prac) i akceptacji regulaminu.

W przypadku braku akceptacji prac Artysta otrzymuje stosowną informację drogą mailową.pl_PLPL_PL