fbpx

Brandstore

29.10.2021-6.11.2021

RZEŹBA, TKANINA, DZIEŁA LUTNICZE/ SCULPTURE, FABRIC, WORKS

Ważnym elementem aukcji, oprócz rzeźb będzie tkanina unikatowa. w pracach pokażemy przekrój twórczości polskiej szkoły tkaniny. W kategorii – Tkaniny znakomitych artystek współczesnych i historycznych ( Seweryna Gugała – Stolarska) Szkoły środowiska zakopiańskiego, warszawskiego środowiska oraz środowiska poznańskiego.

Po raz pierwszy pokażemy także dzieła lutnicze w tym skrzypce przedwojennego lutnika Józefa Radzikowskiego.

Najstarszym obiektem na aukcji jest rzeźba Zbójnik z 1926 r autorstwa Stanisława Sobczaka Gąsiennice Johyma.

An important element of the auction, apart from the sculptures, will be a unique fabric. In the works we will show a cross-section of the works of the Polish school of textiles. In the category - Fabrics by outstanding contemporary and historical artists (Seweryna Gugała - Stolarska) Schools of the Zakopane environment, the Warsaw community and the Poznań community.

For the first time, we will also show violin-making works, including the violin of the pre-war violin maker Józef Radzikowski.

The oldest item on the auction is the sculpture Zbójnik from 1926 by Stanisław Sobczak, Gąsiennica Johyma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPL_PL