fbpx

Brandstore

21-30 LISTOPAD 2021

Sensorium I 

Czym jest sensorium? Jest to określenie na percepcję organizmu jako całości – siedziba wrażeń, gdzie doświadczamy i interpretujemy środowisko, w którym żyjemy tworząc unikalne wzory i zapisy sensoryczne. 

Tworząc pierwszą z “dyptyku” wystaw Sensorium kierowaliśmy się właśnie ideą świata przeżywanego w sposób indywidualny i niepowtarzalny. Każdy z nas tworzy w sobie obraz na kształt tego co nas otacza. Odbieramy bodźce w bardzo różny sposób; uwarunkowane jest to zróżnicowaniem zarówno fizycznego aspektu ciała jak i wielością kreowanych przez naszą psychikę i dotychczasowe eksperiencje pryzmatów filtrujących każdy aspekt naszej codzienności. Większość z nas zachowuje swoje unikalne sensorium dla siebie, są jednak 

jednostki, które poprzez wyraz artystyczny starają się nim dzielić z odbiorcą – artyści. Nie łatwo jest być twórcą, wymaga to fundamentalnego poświęcenia prywatności swoich doznań na rzecz szerszej publiczności. To trochę jak gdyby zdecydować się na streamowanie pracy swoich organów wewnętrznych, a nawet coś daleko bardziej intymnego – upublicznianie ducha. 

Na wystawie zobaczyć można dzieła ponad 20 artystów z szerokiego zakresu sztuki: rzeźby, malarstwa i tkaniny. Poprzez mnogość form, kształtów, technik oraz barw poddajemy widzów działaniu bodźców stworzonych przez twórców, pobudzając ich jaźń do wykraczania poza samą siebie i zagłębienia się w innych. 

Sztuka jest niezwykłym medium pozwalającym na taką transcendencję między dwoma osobami bez kontaktu fizycznego. 

ARTYŚCI

1. Ireneusz Boguszewski

2. Maria Jełowicka

3. Urszula Święcicka

4. Jolanta Wdowczyk

5. Aleksandra Gyros

6. Maria Janiga

7. Dawid Kędzierski

8. Stanisław Sobczyk G. Johym

9. Helena Sułkowska- Pawlik

10. Marek Brzozowski

11. Michał Leszczyński

12. Czesław Jałowiecki

13. Marek Kossowski

14. Anna Wszyndybył

15. Władysław Pawlik

16. Krzysztof Kozera

17. Grzegorz Pecuch

18. Romuald Wiśniewski

19. Stanisław Cukier

20. Marek Paluch

21. Seweryna Gugała- Stolarska

22. Serge Vasilendiuc

23. Joanna Tumiłowicz

24. Janusz Owsiany

pl_PLPL_PL